Mindfulness - Oppmerksomt nærvær, tilstedeværelse

Mindfulness kan utføres på ulike måter - i formelle og i uformelle øvelser. Meditasjon, yoga, kroppsscanning, pilates, qi gong og gående meditasjon er eksempler på formelle øvelser. Ulike hverdagsaktiviteter, og aktiviteter ute i naturen, gjort med full tilstedeværelse, er eksempler på uformelle øvelser.

I Mindfulness er pusten helt sentral. I Mindfulness benyttes ofte pusten som et anker - et sted å vende oppmerksomheten tilbake til - igjen og igjen.

 

Innen Mindfulness beskrives ofte 7 grunnholdninger;

  • Ikke-dømmende
  • Tålmodighet
  • Nybegynners sinn
  • Tillit
  • Ikke-strebende
  • Aksepterende
  • Slippe taket

Norsk forening for oppmerksomt nærvær - Nfon - definerer oppmerksomt nærvær, eller Mindfulness, slik: 

"Oppmerksomt nærvær er å være bevisst til stede på en åpen, aksepterende og ikke-dømmende måte med det som skjer i øyeblikket - i sinnet, kroppen og i omgivelsene. Oppmerksomt nærvær styrker evnen til å kunne observere, beskrive og handle hensiktsmessig ut fra det en legger merke til."

Opprinnelse i Buddhismen

Mindfulness kommer opprinnelig fra Buddhismen, og det er en 2.500 år gammel visdom.

De siste 10-årene har Mindfulness spredt seg i Vesten. Jon Kabat-Zinn er en amerikansk lege, som startet en stressreduksjonsklinikk i USA, hvor de har brukt Mindfulness i behandlingen i litt over 30 år. Han har utviklet MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction, som er et 8 ukers program hvor deltakerne instrueres i ulike teknikker, og de gjør daglige øvelser i Mindfulness. Det har vært utført mye forskning på MBSR, med oppsiktsvekkende gode resultater. Det samme gjelder MBCT - Mindfulness Based Cognitive Teraphy.

Jon Kabat-Zinn har lagt vekt på å avmystifisere Mindfulness, og fokuserer ikke på buddhismen, fordi det skremmer mange folk i Vesten. Teknikkene som benyttes i Mindfulness er tilgjengelige for alle, uavhengig av tro, og alle kan oppnå positive endringer. Det er påvist at regelmessig medtiasjon kan endre strukturer i hjernen.  

Mindfulness - en kilde til kreativitet og indre visdom

Sammen med tre medstudenter skrev jeg våren 2014, i forbindelse med "Videreutdanning i Oppmerksomt Nærvær" (Mindfulness) ved Høgskolen i Gjøvik, denne boka.

Det er banebrytende at norske høgskoler tilbyr videreutdanning i Mindfulness til helsepersonell, lærere, ledere og andre, slik at de kan benytte dette i en profesjonell sammenheng.

ISBN 978-82-93269-57-1