Meditasjon - refleksjon og stillhet

Stillhet - malt av Evy Berntsen.

Det finnes mange ulike meditasjonsformer. Jeg har selv noe erfaring fra følgende:

  • Transcendental Meditasjon (TM)
  • Acem Meditasjon
  • Mindfulness
  • Kundalini Yoga Meditasjoner

I Mindfulness (MBSR) legges det lite vekt på det spirituelle, og Acem er ikke-religiøs/ livssynsnøytral. Den Østlige filosofien er tonet ned, og metodene er mer tilpasset forholdene i Vesten. I begge metodene fokuseres det på forskning og de positive effekter som er påvist ved regelmessig meditasjon.

Acem Meditasjon har sitt utspring fra TM, og i begge formene benyttes mantra, eller metodelyd (som de har valgt å kalle det i Acem) som fokus. I Mindfulness fokuserer en gjerne på pusten. I Kundalini Yoga benyttes ulike fokus fra meditasjon til meditasjon - det finnes et stort spekter, med ulike pusteteknikker, øyefokus, håndposisjoner og mantraer. 

Innen Kundalini Yoga inngår også meditasjonsformer som Breathwalk, Tratakam, Mala og Gong.