Kundalini Yoga - Forening av kropp, sinn og sjel

Kundalini energien vekkes og går i energibaner gjennom kroppens chakraer, som vist på illustrasjonen.

I Kundalini Yoga har vi fokus på hele mennesket - ikke bare den fysiske kroppen, men også sinnet og sjelen - og målet er å forene disse, slik at vi kan oppnå bedre balanse, samt få et mer nøytralt eller stille sinn. Kundalini Yoga er en spirituell form for yoga, uten at den er knyttet opp mot noen bestemt religion. Målet er å høyne bevisstheten og at hver kan finne sitt potensiale.

Kundalini Yoga ble ikke opprinnelig utviklet for å helbrede sykdom, men mange erfarer å få bedre helse når de praktiserer Kundalini Yoga. I tidligere tider var yoga en livsstil - menneskene inkluderte teknikkene i sitt dagligliv, og dette virket syksdomsforebyggende.

Kundalini Yoga følger en viss struktur. Denne yogaformen inkluderer flere ulike yogaformer, og derfor er Kundalini Yoga kraftfullt.

 

 

I Kundalini Yoga kombineres ofte ulike teknikker:

 • Pranayam - pustetekninkker
 • Asanas - posisjoner/ fysiske øvelser
 • Mudras - håndposisjoner
 • Bhandas - kroppslåser
 • Dhrist - øyefokus
 • Mantraer - lydvibrasjoner
 • Kriyaer - sett med øvelser, som er satt sammen for å forsterke effekten av de enkelte øvelsene
 • Avspenning
 • Meditasjon - med eller uten mantra

 

Chakrasystemet - Yogisk anatomi

De sju chakraene i kroppen er representert ved hver sin farge i regnbuen. Auraen er hvit, og inkluderer alle andre farger.

Chakrasystemet er kjent fra Østlig filosofi. Det består av 8 chakraer eller energihjul, hvorav 7 chakraer befinner seg i den fysiske kroppen. Auraen - det elektromagnetiske feltet som omgir kroppen - omtales som det 8. chakraet i Kundalini Yoga. Plasseringen av chakraene er angitt på illustrasjonen. Chakraenes farge, navn og formål er:

 • 1. chakra - Rød - Muladhara/ Rotchakra - Trygghet, overlevelse
 • 2. chakra - Oransje - Svadisthana/ Seksualchakra - Kreativitet
 • 3. chakra - Gul - Manipura/ Solar Plexus/ Navlechakra - Handling, balanse
 • 4. chakra - Grønn - Anahata/ Hjertechakra - Balansepunkt mellom øvre og nedre chakraer, kjærlighet, medfølelse
 • 5. chakra - Blå - Vishudda/ Halschakra - Handler om å høre og snakke sant
 • 6. chakra - Indigo - Ajna/ Tredje øye - Intuisjon, visdom, identitet
 • 7. chakra - Fiolett - Sahasrara/ Kronechakra - Ydmykhet, storhet
 • 8. chakra - Hvit - The aura/ Aura - Utstråling

I Kundalini Yoga legges vekt på å styrke og skape balanse i chakraene, og dette gjøres via de ulike teknikkene som er nevnt ovenfor.