Yoga og dens opprinnelse

Ordet yoga kommer fra Sanskrit og betyr å forene eller binde sammen, og den opprinnelige betydningen av yoga handlet om å forene kropp, sinn og sjel, som en vei til åndelig opplysning. Dette innebar å bli klar over og fjerne illusjoner som skjuler den sannheten som alltid har vært der, for å kunne oppleve denne. I moderne tid forbinder man yoga mer med fysiske øvelser kombinert med pusteteknikk.

Det er ca 5.000 år siden de hellige vediske skrifter ble skapt i Nord-India, og de var med å danne grunnlaget for hinduismen. Yoga ble beskrevet i disse skriftene, og man tror at noen av yogaformene har blitt praktisert minst like lenge.

Yoga Sutras av Patanjali (nedskrevet fra 400 år f.Kr til 300 år e.Kr) beskriver grunnlaget for den moderne yoga. Patanjali beskrev «veien til Raja-yoga», ofte kalt klassisk yoga, gjennom de åtte grenene, som inneholder åtte elementer for åndelig oppvåkning.

Hathayoga; Fra omkring år 400, men med røtter langt tilbake, utviklet det seg en annen åndelig retning; tantra. I indisk tradisjon er Hathayoga en av fire hovedretninger i tantra. Ordet Hatha betyr «sol»(ha) og »måne» (tha) og handler om å forene motsetninger. I praksis handler hathayoga om å balansere hele nervesystemet gjennom asanas (kroppslige bevegelser) kombinert med pranayama (pusteteknikk). I vesten er Hathayoga den mest kjente yogaformen.

Yoga og buddhisme; begge deler kommer fra India og har mange fellestrekk. Prinsen Siddharta Gautama, grunnleggeren av buddhismen, levde i India på grensen mot nåværende Nepal ca 400 år f.Kr. Han fikk en «oppvåkning», og forsto menneskelig lidelse og en vei ut av den. Frem til sin død, 80 år gammel, hjalp han folk som kom til han for å få råd, og han ble kalt en «Buddha» (en som er opplyst/den oppvåknede). Likheter mellom yoga og buddhisme handler mye om holdninger/etiske retningslinjer, i tillegg til meditasjon som et verktøy til å stilne sinnet.

Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, har opprinnelse i buddhismen. Mindfulness brukes i mange ulike yogaformer og er integrert i psykologiske behandlingsmetoder. I mindfulness praktiseres noen grunnholdninger, og man øver på å observere, akseptere og gi slipp på tanker, følelser og kroppsfornemmelser.

Yoga i moderne tid

Yoga kom til vesten på slutten av 1800-tallet. Den første Hathayogaskolen ble åpnet i India på 1920-tallet av T. Krishnamacharya, og han hadde tre elever som har hatt stor betydning. De har spredt budskapet i moderne yoga;

Ashtanga vinyasayoga ved Patthabi Jois, 1915-2009, er en fysisk utfordrende yogaform som bidrar til fysisk og mental styrke og smidighet. Yogastillingene gjøres i en bestemt rekkefølge. Tradisjonelt er det i hver stilling en bestemt blikkretning (dhristi). Pusten brukes for å holde fokus og for å løse opp spenninger i kroppen. I Ashtanga vektlegges perfeksjon i stillingene.

Iyengar-yoga ved B.K.S. Iyengar, 1918-2014. I Iyengar legges vekt på kroppens detaljer i hver stilling. Bruk av hjelpemidler, som puter, stoler og klosser, gjør at utfordrende stillinger også kan gjøres av de som har fysiske begrensninger.

Kundaliniyoga ved Yogi Bhajan, 1919-2004. Kundaliniyoga blir ofte referert til som «yoga for bevissthet». I tillegg til fysiske øvelser (asanas, satt sammen i kriyas), fokuseres det på å vekke bevissthet og aktivere livskraft i kroppen. Kundaliniyoga inneholder elementer av lydvibrasjoner, mantrasang, spesielle pusteteknikker og mange ulike typer meditasjon. Kundaliniyoga er et kraftfullt verktøy.

 

Det er utviklet mange retninger innenfor yoga, som i stor grad bygger på elementer fra disse tre hovedretningene.