Yoga på Otium Spa vinter/vår 2022

Myrthel inviterer til følgende yogakurs på Gjøvik vinter/ vår 2022:

Kundalini Yoga - mandager kl 19.45-21.00 

Mindful Yin Yoga - onsdager kl 17.30-18.45

Kursene er fullbooket. Tilsvarende kurs vil bli satt opp H 2022.

 

Sted: Otium Spa, Quality Hotel Strand Gjøvik, Strandgata 15, Gjøvik.

Kursenes oppstart er forskjøvet pga koronarestriksjoner, men vi vil starte så snart det lar seg gjøre (se nærmere info under påmelding for hvert kurs). 

For info om priser, betaling, kursbeskrivelser og påmelding, se fanene "Priser" og "Påmelding kurs".

 

Smittevernstiltak pga koronavirus

Av smittevernhensyn bes du ta med eget utstyr.

Jeg følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer, i hht myndighetenes anbefalinger og eventuelle forskriftsmessige påbud/ forbud.

Som medlem i Norsk Yogalærerforbund følger jeg også deres anbefalinger, herunder ny bransjestandard for nærværstrening (utarbeidet høsten 2021). 

For ytterligere info, se http://www.karamdev.com/445357234.